Haygrove tunneler

Haygrove Ltd i Ledbury, England har solgt tunneler siden 1996 og de produserer også bær på mer enn 1400 daa i England, Øst-Europa og Sør-Afrika.

Sammen med oss har de utviklet nye løsninger etter våre kunders og våre egne ønsker og utfordringer.

Vi kan tilby 4 ulike tunnelløsninger, alle tilpasset forskjellige behov.

Last ned brosjyre.