Plantesauna

Myhrene har siden 1988 utviklet et desinfeksjonssystem som muliggjør desinfeksjon av driftsmidler og plantemateriale uten kjemikalier.

Ved hjelp av vannmettet luft (damp) kan vi styre temperaturen innenfor en toleranse av 0,5 °C, og med temperatur mellom 25 og 96 °C. Ved desinfeksjon av driftsmateriale kan man benytte høyere temperaturer en hva som anbefales for plantemateriale.

Myhrene har levert plantesaunaer til gartnerier og skogplanteskoler over hele landet. Vi har også fått god erfaring med desinfisering av eggebrett, hvor vi klarer å bekjempe både hønsemidd og egg fra hønsemidd. Plantesauna er testet ut i samarbeid med Bioforsk.

Salg av plantesauna

Myhrene kan tilby skreddersydde løsninger tilpasset ditt behov, som for eksempel: Desinfeksjonskammer for dyrkningsrenner med spesialtro. Kammer tilpasset CC-containere.

Vi besiktiger gjerne ditt anlegg og vi gir tilbud etter spesifikasjon.

Myhrene er med på igangkjøring av anlegg og vi tilbyr full teknisk support og delelager.

Damping hos Myhrene

Vi kan tilby desinfisering av driftsmidler i Sylling, Lier.

Vår plantesauna tar 3 europaller med makshøyde 2 m eller 6 stk CC-containere. Brett kan stå stablet på pall.

Desinfiseringen tar 3 timer.

Kontakt Ole for pris og avtale!