Stål og plast

Tunnelene lages av stålbøyler med ulik diameter og godstykkelse. Vår standard kvalitet er 50mm XS (extra strong) stålrør. Vi tilbyr også 40, 60mm og ovale HSO stålbøyler.

Normalt benyttes 150 micron tykk plast (0,15mm) . Dette er en plast som er UV-stabilisert og har en garantert varighet på 3 år. Normalt benyttes denne plasten i 5-6 år. Vi tilbyr hovedsakelig Luminance eller Plastermic Plus 150 % som er en diffus plast som bryter solstrålene slik at det ikke blir direkte sollys på plantene. Dette gjør at avlingen blir jevnere, og for kulturer som bringebær og moreller blir det bedre lystilgang ned i plantemassen. Vi kan også tilby tynnere eller tykkere plast på forespørsel. Tykkere plast benyttes ofte på permanente tunneler.

Sidestøtte, sideskjørt og takrenne

Luftesystem

Plastskyver

Snorforankring

Strammeverktøy for snor

Krokodilleskjøt av plastbrudd